quote feed-section sponsor-promos cf show linkedin dugout

กล้องในอุโมงค์

วีดีโอ แกลลอรี่

กล้องในอุโมงค์! ซิตี้ฉะวัตฟอร์ด

ยังมีให้ชมอีกมาก

คิว คิวของฉัน/ผม (0)

เราขอพาคุณไปชมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอุโมงค์เอทิฮัดตั้งแต่ก่อนเกมเริ่ม พักครึ่ง และจบเกม รวมถึงการปราบแตนอาละวาด