quote feed-section sponsor-promos cf show linkedin dugout

Etisalat เป็นหนึ่งในผู้นำบริษัทโทรคมนาคมของโลกและเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออก

Etisalat เป็นหนึ่งในผู้นำบริษัทโทรคมนาคมของโลกและเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกก
ลางและอัฟริกา โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

Etisalat ได้ให้บริการใน 18 ประเทศทั่วเอเซีย ตะวันออกกลางและอัฟริกา โดยมีลูกค้ามากกว่า 
100 ล้านคนจากจำนวนประชากรทั้งหมดประมาณ 1.9 พันล้านคน 

Etisalat มีเครือข่ายโทรคมนาคมที่มอบข้อเสนอและให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จสำหรับโทร
ศัพท์มือือ โทรศัพท์พื้นฐานในบ้านหรือที่ทำงานและอินเตอร์เน็ต แก่ผู้ใช้เป็นรายบุคคล 
องค์กรและบริษัทโทรคมนาคมนานาชาติ บริษัทที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP), 
ผู้ให้บริการด้านเนื้อหาและเครือข่ายมือถือ

Etisalat เป็นฮับของตะวันออกกลาง สำหรับอินเตอร์เน็ต เสียง โทรศัพท์มือถือ บรอดแบนด์ 
ถ่ายทอดสด โรมมิ่งและบริการด้านเนื้อหา โดยได้ขยายเครือข่ายทั้งภูมิภาคและต่างประเทศ 
แล้วยังเป็นโครงข่ายโทรคมนาคมรายใหญ่สุดในระดับชาติด้านการรายงานสภาพจ
ราจรในตะวันออกกลางและอัฟริกา อีกทั้งเป็นโครงข่ายที่ใหญ่สุดเป็นอันดับที่ 12 
ของโลกในการายงานสภาพจราจรด้วย 

ในฐานะที่เป็นเครือข่ายโทรคมนาคมที่ใหญ่ระดับโลก Etisalat 
ได้รางวัลจากการที่เข้าร่วมงานด้านการกีฬาและได้เป็นตัวจักรสำคัญในการให้ความร่
วมมือกันการจัดงานเกี่ยวกับกีฬ่าต่างๆ และยังได้ทำกำไรเพิ่มขึ้นให้กับประเทศ เช่น 
เป็นหุ้นส่วนด้านโทรคมนาคมเป็นพิเศษของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 

Etisalat มีความสัมพันธ์อันยาวนานกับการริเริ่มให้ความสำคัญอย่างมากต่อกีฬ
ฟุตบอลในสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ 
ให้บริการแก่ลูกค้าและผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศได้ใกล้ชิดแก่เกมการแข่งขันที่คนชื่นชอบ 
มีสปอนเซอร์คือ Etisalat Pro League และสโมสรฟุตบอลต่างๆ ในประเทศ 
เพื่อได้ร่วมแข่งขันกับสโมสรฟุตบอลจากนานาชาติ 
ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถและสนับสนุนทีมชาติยูเออี 

ในฐานะที่เป็นแฟนบอลรายสำคัญ Etisalat ได้สนับสนุนด้านกีฬาและเป็นสปอนเซอร์ให้กับ 
การแข่งขันกอล์ฟเพรสสิเดนท์สคัพ (President’s Cup) และทีมชาติยูเออี 
อีกทั้งได้สะท้อนให้เห็นถึงพันธะผูกพันอันยาวนานที่มีต่อเกมการแข่งขันแบบมาตรฐานในประเทศ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม www.etisalat.ae