quote feed-section sponsor-promos cf show linkedin dugout

ทีซีเอ อาบูดาบี เป็นผู้สนับสนุนหลักของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์

ทีซีเอ อาบูดาบี 
เป็นผู้สนับสนุนเส้นทางการท่องเที่ยวหลักอย่างทางการของสโมสรแมนเชสเตอร์ 
ซิตี้ โดยทำการอนุรักษ์มรดกและวัฒนธรรมของอาบู ดาบี 
เอมิเรสต์และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาให้มีมาตรฐานระดับโลก 
นอกจากนี้ยังได้เสริมสร้างคุณภาพชีวิตทั้งของนักท่องเที่ยวและผู้คนในชุมชนด้วย 
ทั้งนี้ยังได้วางนโยบายการเมือง 
แผนงานและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมและมรดกของชาติ 
รวมทั้งการปกป้องพื้นที่ในเขตประวัติศาสตร์และโบราณคดี นอกจากนี้ 
ยังมีส่วนในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ อาบูดาบี, 
พิพิธภัณณ์แห่งชาติซาเยด และกักเกนเฮม อาบูดาบี  

ในการบริหารจัดการการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ 
คณะกรรมการด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมแห่งอาบูดาบี ได้ทำงานใกล้ชิดร่วมกันผู้ถือหุ้น 
และได้รับผิดชอบด้านการตลาดในเส้นทางนานาชาติอาศัยกิจกรรมที่หลากหลาย 
โดยมีวัตถุประสงค์ดึงดูดบรรดานักท่องเที่ยวและนักลงทุน 

ได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นผู้นำของโลกในแคมเปญเปิดเส้นทางการตลาดในปี 
2554 จาก World Travel Award  ซึ่งได้ได้ทำให้โรงแรมมีชื่อเสียงระดับโลก 
รวมทั้งพัฒนาด้านการฝึกอบรมให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ 

นอกจากการได้รับเกียรติให้ร่วมสนับสนุนมรดกของชาติทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ 
แล้วยังได้ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนรรมและสิ่งแวดล้อมแล้ว 
ทางคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมแห่งอาบู ดาบี 
ยังได้สร้างโปรแกรมระดับชาติเพื่อผลักดันให้เอมิเรสต์กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแถวห น้า
นั่นรวมถึงการแข่งขันกอล์ฟประจำป PGA European Tour-sanctioned  Abu Dhabi HSBC 
กอลฟ์แชมป์เปี้ยนชิพ, Al Ain  แอโรบิค โชว์, Abu Dhabi International  ไตรกีฬามาราธอน 
รวมทั้ง Gourmet Abu Dhabi และ Summer ในอาบูดาบี  ซึ่งในเดือนมกราคม 
2555 เอมิเรสต์ได้สร้างประวัติศาสตร์เมื่อกลายเป็นเส้นทางแรกในตะวันออกกลาง 
โดยได้เป็นที่หยุดพักของการแข่งขันเรือใบรายการ Volvo Ocean Race 

อาบู ดาบีได้เป็นสถานที่จัดการประชุมระดับนานาชาติทั้งในการประชุมร่วมและอีเวนท์ต่างๆ 
โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 อาบู ดาบีได้เป็นเจ้าภาพ Ophthalmology Congress ระดับโลก 
ซึ่งถือเป็นงานยิ่งใหญ่มาก 
คณะกรรมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมแห่งอาบู ดาบีได้ก่อตั้งออฟฟิศในอังกฤษ 
ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน จีน ออสเตรเลีย รัสเซีย ซาอุดิอารเบียและอเมริกา 
เพื่อรองรับการค้าระดับโลกที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

รายละเอียดเพิ่มเติม www.abudhabitourism.ae