อารอน
เนเมน

อารอน  เนเมน

ประวัติ

ข้อมูล

วัน/เดือน/ปีเกิด
26 กันยายน 2540
ภูมิลำเนา
อังกฤษ
สัญชาติ
อังกฤษ
อังกฤษ
ตำแหน่ง
กองกลาง