ไทเรเก้
วิลสัน

#90

ไทเรเก้ วิลสัน

ประวัติ

ฟูลแบ็คตัวบุกที่มีความเร็วเป็นเลิศ

ข้อมูล

วัน/เดือน/ปีเกิด
2 ธันวาคม 2542
ภูมิลำเนา
Dublin, ไอร์แลนด์
สัญชาติ
ไอร์แลนด์
ไอร์แลนด์
ตำแหน่ง
กองกลาง