quote linkedin dugout
เจค็อป ดาเวนพอร์ต

เจค็อป ดาเวนพอร์ต

เกิด
23 July 2000,
ร่วมกับซิตี้
25 July 2018
เจค็อป ดาเวนพอร์ต

มิดฟิลว์แฟนพันธุ์แท้ซิตี้

ข้ามไปยังข่าวสาร
ต่อไป
ไทเรเก้ วิลสัน
หน้าต่อไป