quote linkedin dugout
เจค็อป ดาเวนพอร์ต

เจค็อป ดาเวนพอร์ต

เกิด
28 December 1998,
ร่วมกับซิตี้
01 January 0001
เจค็อป ดาเวนพอร์ต

มิดฟิลว์แฟนพันธุ์แท้ซิตี้

ข้ามไปยังข่าวสาร
ต่อไป
พาเวล โซโคล
หน้าต่อไป