quote linkedin dugout
ดาเนียล  กริมชอว์

ดาเนียล กริมชอว์

เกิด
16 January 1998, แมนเชสเตอร์
ร่วมกับซิตี้
01 January 0001
ดาเนียล  กริมชอว์

นายทวารชาวแมนเชสเตอร์

ข้ามไปยังข่าวสาร
ก่อนหน้านี้
แองกัส กันน์
หน้าก่อนหน้านี้
ต่อไป
ดาเนียล กริมชอว์
หน้าต่อไป