quote linkedin dugout
แอบบี้  แมคมานัส

แอบบี้ แมคมานัส

23
แเดนหลัง
เกิด
14 January 1993, เพรซวิช,อังกฤษ
ร่วมกับซิตี้
01 January 2009
แอบบี้  แมคมานัส

แผงหลังผู้เยือกเย็นผู้ชำนาญด้านการชิงบอล

ข้ามไปยังข่าวสาร
ก่อนหน้านี้
เมแกน แคมพ์เบลล์
หน้าก่อนหน้านี้
ต่อไป
แอบบี้ แมคมานัส
หน้าต่อไป