Angeliño

#12

Angeliño Angeliño

ประวัติ

ข้อมูล

วัน/เดือน/ปีเกิด
4 มกราคม 2540
ภูมิลำเนา
Coristanco, สเปน
สัญชาติ
สเปน
สเปน
ตำแหน่ง
กองหลัง
ย้ายมาอยู่กับซิตี้
2 กรกฎาคม 2562

อื่นๆ กองหลังs

เข้าชมพันธมิตรของสโมสรทั้งหมด

Mancity.com

31?