ข่าวจากสโมสร
9

อบรมเข้มข้น! ผู้นำเยาวชนโลกวันที่ 2

ขณะนี้การประชุมซัมมิต กลุ่มผูนำเยาวชนทั่วโลก รวมทั้งตัวแทนชาวไทย มีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ หลังจากที่เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้อย่างเต็มตัวทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ

วันที่สองของซิตี้เซ่น กิีฟวิ่ง ซัมมิต ที่มีการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน และในสนามแข่ง อบรมโดยโค้ชซิตี้ในชุมชน หรือซิตี้จิตอาสา ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะต่างๆ ผสมผสานกับทักษะของโค้ช

สามตัวแทนเยาวชนจากเมืองไทย ก็ได้ฝึกอบรมอย่างเต็มที่ และได้ทำกิจกรรมอย่างตั้งอกตั้งใจ โดยมุ่งหวังจะเก็บเกี่ยววิชาความรู้จากแมนเชสเตอร์ ซิตี้ มาถ่ายทอดและพัฒนาสังคมไทย

เข้าชมพันธมิตรของสโมสรทั้งหมด

Mancity.com

31?