Laura
Coombs

#7

Laura Coombs Laura Coombs

ประวัติ

ข้อมูล

วัน/เดือน/ปีเกิด
29 มกราคม 2534
ภูมิลำเนา
สัญชาติ
อังกฤษ
อังกฤษ
ตำแหน่ง
กองกลาง
ย้ายมาอยู่กับซิตี้
3 มิถุนายน 2562

อื่นๆ กองกลางs