Rodrigo

#16

Rodrigo Rodrigo

ประวัติ

ข้อมูล

วัน/เดือน/ปีเกิด
23 มิถุนายน 2539
ภูมิลำเนา
Madrid, สเปน
สัญชาติ
สเปน
สเปน
ตำแหน่ง
กองกลาง
ย้ายมาอยู่กับซิตี้
4 กรกฎาคม 2562

อื่นๆ กองกลางs

เข้าชมพันธมิตรของสโมสรทั้งหมด

Mancity.com

31?